Zainwestuj w swoje kompetencje zawodowe – o coachingu kariery

W tym miejscu poznasz bezkonkurencyjną ofertę coachingu kariery

Doradztwo zawodowe umożliwia ujawnienie Twoich silnych stron oraz spożytkowanie ukrytego potencjału. Na czym polega coaching kariery? Dlaczego opłaca się zainwestować w swoje kompetencje zawodowe?

Coaching kariery – wszechstronne przygotowanie do procesu rekrutacji

Coaching kariery odbyty z profesjonalnym doradcą zawodowym pomaga nie tylko osobom, które zaledwie weszły na rynek pracy, ale też wieloletnim pracobiorcom, którzy przygotować się do zmiany pracy, czują strach przed transformacjami w sektorze zatrudnienia czy też starają się obronną ręką przebrnąć przez reorganizację w przedsiębiorstwu. Wykwalifikowany coach kariery asystuje na wielu płaszczyznach – pokazuje jak przygotowywać się do rozmowy o pracę, aby zwycięsko przejść proces rekrutacji, a także jak rozwijać tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, niezbędne w życiu zawodowym. Doradca zawodowy zajmuje się także pomocą w prawidłowym przygotowaniu dokumentów, np. listu motywacyjnego, portfolio osiągnięć czy Curriculum Vitae, tak, żeby wzbudziły ciekawość u ewentualnych pracodawców, a zatem zwiększyły szansę na to, że kandydat będzie zaproszony na rozmowę. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych aspektów, który wysoko sobie cenią specjaliści od rekrutacji.

Kto może zyskać na coachingu kariery?

Planujesz zmienić specjalizację, lecz nie wiesz, jaka praca da Ci dobrą pensję i jednocześnie spełnienie? A może pragniesz sterować ścieżką swojej kariery zawodowej tak, żeby wreszcie odnieść uznanie na rynku pracy? Coaching kariery sprawi, iż ujawnisz swoje słabsze oraz silne cechy, zaczniesz posługiwać się czające się w Tobie możliwości i odnosić sukcesy zawodowe. Kompetentny doradca zawodowy wspomoże także kierowników wysokiego stopnia tudzież innych doświadczonych pracowników, którzy potrzebują fachowego doradztwa. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania ma miejsce wyznaczenie potrzeb doradczych – to wtedy ustala się, czego oczekuje uczestnik, jakiego wsparcia potrzebuje i jaka liczba spotkań z doradcą zawodowym pozwoli uzyskać przewidziany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]