Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

Skontaktuj się z doradcą zawodowym Kraków

Sektor zatrudnienia w XXI wieku jest bardzo konkurencyjny i wymaga ciągłego dostosowywania się do jego bieżących potrzeb. Stąd tak istotny jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach warto wesprzeć się wiedzą wykwalifikowanego coacha.

Kto korzysta z usług coacha psychologa?

Profesjonalny coach biznesu służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, otwiera ją na zachodzące zmiany i nadchodzące wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy, ale też kreuje ciekawsze perspektywy awansu. Coach koncentruje się na zamiarach i ambicjach klienta, stąd sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na realizację ustalonych zadań. Kto często postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? Są to zwłaszcza dyrektorzy oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy pragną rozszerzyć własne kompetencje w obszarze kierowania i organizacji pracy.

Współpraca z doradcą zawodowym – pierwszy kontakt oraz poznanie ambicji klienta

Podstawą dającej pożądane rezultaty współpracy z doradcą zawodowym, jest staranne zrozumienie klienta. Z tej przyczyny pierwsza sesja z coachem upływa na dokładnym określeniu oczekiwań i aspiracji klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, największych zwycięstw i klęsk zawodowych. Pomaga to rozpoznać, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy może coaching oraz wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji niezbędnych do uzyskania zakładanych efektów. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z doradcą zawodowym oko w oko – można umówić się na spotkanie przez komunikator albo telefon. Po zakończeniu uzgodnionej serii sesji coach przygotowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne cele, a także czy konieczna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]