Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Co powinno się wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa też znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia nauki lub zatrudnienia w Polsce.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]