Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ odnajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługi translatorskie. Codziennie tłumacze wykonują multum zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie statystycznych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, iż w sieci bez problemu można wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nierzadko koniecznością, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza oszacować cenę przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki wpływające na cenę tłumaczenia

Na to ile finalnie zapłacisz za translację dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, z którego lub na który chcemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, holenderski) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest tradycyjnie o kilkadziesiąt procent tańszy niż translacja w drugą stroną.
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia albo poruszane w tekście zagadnienia. Translacja referatów medycznych, prac akademickich lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla konkretnej branży, ale również odpowiednią wiedzę, aby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji niewybaczalnych pomyłek.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Warto podkreślić, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia bądź dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, kopii bądź odpisu oraz przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej określają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]