Hydroizolacja ściany i płyty fundamentowej jest niezbędna

Ochrona fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów oraz pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto wykona izolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zostawić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak użycie właściwych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest także dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można określić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda w mgnieniu oka wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie istnieje zagrożenie podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po deszczu fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią stosuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która powstrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów też należy pozostawić profesjonalistom, ponieważ nagminnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych własności wodochronnych. Nienależyte ukończenie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może powodować, że będzie ona nieskuteczna.