Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

W trakcie budowy każdego obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do nieprawidłowo albo w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które fragmenty budowli trzeba chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą zwłaszcza dachy, balkony, piwnice, fundamenty i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z profesjonalistami, którzy określą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej technologii należy użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, dziurawki czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją. W podobny sposób hydrolizuje się też balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Kluczowe jest, żeby planowanie hydroizolacji, zlecić kompetentnej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze profesjonalistami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, taśm PVC czy węży iniekcyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, inwentaryzacją oraz uszczelnieniem przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.