Badania psychologiczne kierowców. Kto musi się im poddawać?

Na www.testybielsko.pl dowiesz się, jak zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia określonych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek wykonać badania psychotechniczne, nierzadko mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Całość badań zbudowana jest z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają m.in: intro- oraz ekstrawersję, neurotyzm i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje wirometr, stereometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny tylko pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D1, D i D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora lub egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Trzeba dodać, że poddać muszą się im też ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy wykonać je tylko raz.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]