Rodzaje kontenerów na odpady

Część śmieci nie może być wyrzucanych do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z składowaniem oraz przewozem odpadów. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz albo substancje ciekłe

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla których przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]