Kto może świadczyć usługę doradztwa restrukturyzacyjnego?

Nie wszystkie firmy radzą sobie na rynku. Częstokroć z powodu niedochodowych umów, niefrasobliwego zarządzania czy po prostu niemożliwych do przewidzenia przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak szybko, iż pojawia się obawa o niewypłacalność w stosunku do wierzycieli czy wręcz o upadłość firmy. W takich wypadkach trzeba szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – tylko po zdanym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W pierwszym miesiącu 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z zapisami tej ustawy dotychczasowa licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają warunki wyliczone w art. 3 obowiązującej obecnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: posiadanie polskiego obywatelstwa, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, nieskazitelna opinia, posiadanie tytułu magistra, całkowita zdolność do czynności prawnych i otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin jest organizowany nie rzadziej niż raz na pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na sto pytań testowych z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa oraz finansów, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – porady dla wierzyciela oraz dłużnika

Prawo restrukturyzacyjne przyznało doradcom z licencją szersze uprawnienia niż te, które posiadali syndycy przed 2016 r.. Syndyk zajmował się restrukturyzacją tylko na zlecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może pomagać firmie na wiele tygodni przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej znalazła się firma i wskazanie najodpowiedniejszego dla danego przypadku planu działania czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może również być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Kluczowe jest, by doradca restrukturyzacyjny potrafił w zrozumiały sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego możliwości, ponieważ restrukturyzacja to często ciężki i złożony proces. Preferowaną cechą doradcy jest też znakomita znajomość gałęzi przemysłu, w której funkcjonuje zadłużona spółka, gdyż ułatwia to opracowanie planu restrukturyzacji oraz znalezienie a następnie przedłożenie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.