Krajowy System e-Faktur – tu wystawisz i odbierzesz fakturę ustrukturyzowaną

E-faktury. Dowiedz się więcej na https://tinyurl.com/2elygua2.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało pierwotnie działać już w 4 kwartale 2021 r., jednak finalnie przedsiębiorcom na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać parę miesięcy dłużej. Projekt wystartował w pierwszym dniu 2022 r. Po 12 miesiącach okresu przejściowego, w którym stosowanie KSeF jest opcjonalne, począwszy od stycznia 2023 r. stanie się to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla przedsiębiorców zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktury ustrukturyzowane – ujednolicony format dokumentów

Faktura ustrukturyzowana to nic innego jak dokument elektroniczny, który ma ściśle zdefiniowaną strukturę informacji zapisanych z użyciem znaczników XML. Kodowanie XML zasadniczo mało co mówi osobie, która nie wie jak go rozszyfrować, jednak dla przystosowanego oprogramowania do wystawiania oraz rozliczania faktur dokument tego rodzaju jest całkowicie czytelny. Fakt, że faktury mają ujednolicony format powoduje, że obojętnie jakiego programu do księgowości użyją obie strony transakcji, informacje będące elementami faktury ustrukturyzowanej będą odczytane identycznie. Jest to znamienny postęp głównie dla biur rachunkowych, które dotychczas nierzadko mają do czynienia z przypadkami nieprawidłowego odczytywania przez aplikacje księgowe informacji z faktur podsyłanych przez klientów w formie pliku PDF czy fotografii faktury papierowej. Faktura ustrukturyzowana całkowicie wyklucza ewentualność pomyłki przy przenoszeniu danych z faktury przez pracownika biura rachunkowego, jak również nieprawidłowego ich odczytania przez technologię OCR.

Używanie Krajowego Systemu Faktur przyspiesza zwrot VAT

Każdy przedsiębiorca od stycznia 2021 r. może wystawić lub odebrać fakturę ustrukturyzowaną dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur udostępnionemu przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF właściciele przedsiębiorstw zyskują między innymi większe bezpieczeństwo rozliczeń, bowiem mogą być pewni, że nie zawieruszą faktury (KSeF zachowuje informacje o nich przez dekadę), są zwolnieni z wymogu przekazywania pliku JPK_FA oraz wcześniej dostaną zwrot podatku VAT. Z drugiej strony Ministerstwo Finansów ma w ręku narzędzie, które pozwala na bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, czyli w wyższym stopniu zapobiega wykroczeniom w sferze podatku VAT, akcyzowego i dochodowego. Co ważne, nieodzowność stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zamyka drogi do korzystania z komercyjnej aplikacji do księgowania, lecz trzeba dokonać jej integracji z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]