Co to jest restrukturyzacja?

Kiedy firma znalazła się w głęboki kryzys, wierzytelności wobec wspólników rosną z każdym dniem, a rozpoczęcie procedury bankructwa wydaje się rozsądnym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacją można nazwać przekształcenie podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w rezultacie wzrost jego wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo proponuje sporo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami, przez co jest zdecydowanie bardziej ukierunkowane na przedsiębiorców. Również postępowania trwają krócej aniżeli przed wejściem w życie aktualnych przepisów i nie wymagają tylu formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele pożytków: pozwalają zastopować egzekucje komornicze, wstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchować firmę przed upadłością.

Typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołana wyżej ustawa wymienia cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie układowe, które wybierają na ogół przedsiębiorcy na skraju niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia tego rodzaju postępowania jest często dłuższy aniżeli rok, bowiem w kwestiach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sąd decyduje o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zaakceptowaniu wykazu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten typ restrukturyzacji toczy się w większości wypadków nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to dłużnik przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sam wybiera, na własną rękę prowadzi rozmowy z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sądu jest tutaj tylko uznanie układu kierując się decyzją wierzycieli.

Trzeba zaznaczyć, że istnieją ograniczenia, które określają to, jaki rodzaj restrukturyzacji można przeprowadzić w danej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować jedynie wówczas, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przekracza 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku odpowiednie jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego bądź układowego. Procedury restrukturyzacyjne są wieloaspektowe, w związku z tym jeśli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale nie wiesz, który rodzaj będzie korzystny dla Twojej firmy, obowiązkowo skorzystaj z usług doradcy restrukturyzacyjnego.