Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Jeśli potrzebujesz generatora not księgowych, powinieneś odwiedzić ten adres.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy wspomnieć, iż taką notę można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu opóźnienie w przelaniu opłaty może być kwestią zwyczajnego przeoczenia albo przejściowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]