Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Kluczowe informacje w temacie automatycznej windykacji. Przekonaj się!

Jest sporo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – czynności, zmierzające do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika różne działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta strategia dochodzenia należności nie przyniesie efektu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje taką samą ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie będzie wniesiona w określonym terminie na ogół się zwiększa. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – informacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności wszczynanych względem nie płacących kontrahentów, określając między innymi odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, następnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, iż wyliczone wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach bywa także przyczyną istotnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]