Limetic – informacje o leku, dawkowanie oraz przeciwwskazania

Limetic jest doustnym, jednoskładnikowym lekiem antykoncepcyjnym. Substancją aktywną zawartą w tym wyrobie medycznym jest dezogestrel. W przeciwieństwie do tradycyjnych tabletek antykoncepcyjnych, produkt ten nie zawiera estrogenów. Lek ten więc może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują estrogenów oraz kobiety karmiące piersią. Działanie antykoncepcyjne leku związane jest z wieloma mechanizmami, z których najważniejszym jest zapobieganie wnikaniu plemników do macicy oraz zapobieganie dojrzewaniu jajeczek. Wadą preparatu jest brak lub występowanie nieregularnych krwawień z dróg rodnych podczas przyjmowania tabletek. 

Należy pamiętać iż preparat Limetic, podobnie jak inne doustne środki antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV oraz innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

Przed użyciem należy wykonać badania krwi oraz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Informacje ogólne, stosowanie oraz dawkowanie leku Limetic

Lek Limetic przeznaczony jest dla kobiet powyżej 18 roku życia i nie jest odpowiedni do stosowania przed wystąpieniem pierwszej miesiączki. Cena preparatu Limetic może się różnić w zależności od apteki, jednak nie jest ona wysoka i wynosi ok 26 zł za opakowanie zawierające 28 tabletek. 

Każda tabletka leku Limetic zawiera 0.075 mg dezogestrelu. Preparat powinno przyjmować się codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia, w kolejności wskazanej na opakowaniu. Za każdym razem podczas rozpoczynania nowego opakowania leku należy przyjąć tabletkę z górnego rzędu. Patrząc na blister z tabletkami można łatwo sprawdzić, czy została już przyjęta dawka z określonego dnia.  Tabletki należy przyjmować przez kolejne 28 dni. Po opróżnieniu opakowania należy rozpocząć przyjmowanie leku Limetic kolejnego dnia, bez żadnej przerwy i nie czekając na krwawienie. Produkt może być stosowany tak długo, jak hormonalna ochrona antykoncepcyjna jest pożądana i nie stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjentki.

Jeśli w poprzednim cyklu miesiączkowym pacjentka nie przyjmowała żadnej antykoncepcji hormonalnej, przyjmowanie preparatu Limetic należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu (tj. pierwszego dnia miesiączki). Stosowanie można także rozpocząć między 2 a 5 dniem cyklu miesiączkowego, lecz w takim przypadku podczas pierwszych 7 dni stosowania należy stosować dodatkową antykoncepcję mechaniczną. Jeśli w bieżącym cyklu miesiączkowym dochodzi do zmiany z innego złożonego preparatu antykoncepcyjnego, systemu dopochwowego lub systemu transdermalnego, kobieta powinna rozpocząć stosowanie leku Limetic w następnym dniu po przyjęciu ostatniej tabletki aktywnej poprzednio stosowanego preparatu lub w dniu usunięcia systemu dopochwowego lub plastra. Jeśli dochodzi do zmiany preparatu zawierającego wyłącznie progestageny, implantu lub systemu domacicznego (IUS), pacjentka może rozpocząć stosowanie preparatu Limetic w dowolnym dniu po usunięciu systemu lub przyjęciem tabletki poprzedniego preparatu. Lek należ zacząć przyjmować w okresie od 21 do 28 dnia w przypadku, gdy pacjentka poroniła w drugim trymestrze ciąży lub jest po porodzie. Jeśli doszło do stosunku płciowego przed rozpoczęciem stosowania leku Limetic, należy wykluczyć obecność ciąży. 

Wadą preparatów jednoskładnikowych takich jak Limetic jest fakt, iż podczas ich stosowania występują bardzo nieregularne krwawienia miesięczne. Może także dojść do całkowitego zatrzymania krwawień. 

Pominięcie dawki preparatu Limetic

W razie opóźnienia w przyjęciu tabletki białej, mniejszego niż 12 godzin, należy jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę. W tym przypadku skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Jeśli od przyjęcia jakiejkolwiek tabletki minęło więcej niż 12 godzin, ochrona antykoncepcyjna może być zmniejszona. Należy wtedy stosować dodatkowe metody antykoncepcji mechanicznej przez okres kolejnych 7 dni. Jeśli pominięto jedną lub więcej tabletek w pierwszym tygodniu ich stosowania i doszło do stosunku płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, istnieje możliwość zajścia w ciążę.

W przypadku wystąpienia biegunki lub wymiotów, wchłanianie produktu Limetic może być zmniejszone i konieczne może być stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Jeśli doszło do wymiotów w czasie 3-4 godzin od przyjęcia tabletki zawierającej substancję czynną, należy zastosować nową tabletkę tak szybko jak jest to możliwe. 

Możliwe działania niepożądane preparatu Limetic

U kobiet przyjmujących preparat Limetic, tak jak i inne złożone preparaty antykoncepcyjne, opisywano następujące działania niepożądane: depresyjny nastrój, zmiany nastroju, bóle głowy, nudności, bóle brzucha, bóle piersi, tkliwość piersi, zwiększenie masy ciała, zatrzymanie płynów w organizmie, zmniejszenie popędu seksualnego, migrena, wymioty, biegunka, wysypka, pokrzywka, powiększenie piersi, nietolerancja szkieł kontaktowych, żylna choroba zatorowo-zakrzepowa, rumień guzowaty. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpił objawy obrzęku naczynioruchowego takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka lub trudności w oddychaniu.  Najgroźniejszymi powikłaniami są incydenty zakrzepowo-zatorowe, dlatego należy niezwłocznie poinformować lekarza, gdy pojawią się następujące objawy: drętwienie twarzy, rąk, nóg, szczególnie po jednej stronie ciała, trudności z chodzeniem, zawroty głowy, zaburzenia widzenia w jednym oku, utrata przytomności, ból w klatce piersiowej, uczucie ściskania w klatce piersiowej, przyspieszone lub nieregularne bicie serca. U kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną obserwuje się nieznacznie większe ryzyko rozpoznania raka piersi, jednak znika ono w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania leków hormonalnych. Niektóre kobiety podczas stosowania leku Limetic zgłaszały depresję oraz obniżenie nastroju, depresja może mieć ciężki przebieg i prowadzić do myśli samobójczych. Jeśli wystąpią powyższe objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej. 

Dotychczas nie opisano przypadków przedawkowania preparatu Limetic. Podejrzewa się, że mogą wtedy występować następujące objawy: nudności, wymioty, krwawienia z pochwy. Nie istnieje swoiste antidotum na substancje zawarte w leku Limetic, dlatego leczenie w takim przypadku może być jedynie objawowe. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym i poinformować go o zaistniałej sytuacji. 

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności

Istnieje szereg schorzeń, w przypadku których nie należy stosować złożonych środków antykoncepcyjnych. Należą do nich:  choroba zakrzepowo-zatorowa obecnie lub w przeszłości, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną zawartą w leku, oporność na aktywowane białko C lub S, zatorowość płucna, niedobór antytrombiny III, rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem, choroby naczyń mózgowych, hiperhomocysteinemia, obecność przeciwciał antyfosfolipidowych, cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi, obecne lub przebyte nowotwory wątroby, rozrost endometrium, ciąża lub jej podejrzenie.  Należy pamiętać by nie stosować preparatu Limetic u kobiet mających uczulenie na: dezogestrel, soję lub orzeszki ziemne. 

W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia któregokolwiek z wymienionych stanów, należy jak najszybciej przerwać stosowanie złożonych preparatów antykoncepcyjnych. 

Podczas stosowania preparatu Limetic może dojść do wystąpienia interakcji z innymi lekami, takimi jak np.: barbiturany, karbamazepina, ketokonazol, diltiazem, ryfampicyna, leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, topiramat, leki roślinne zawierające w swoim składzie dziurawiec zwyczajny, leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HCV, cyklosporyna, teofilina, lamotrygina, diazepam, rytonawir. Produkt leczniczy Limetic można zastosować po około 28 dniach po zakończeniu leczenia wyrobami medycznymi zawierającymi powyższe substancje. 

Produkt Limetic nie jest przeznaczony do stosowania w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciąże w trakcie stosowania produktu, należy go jak najszybciej odstawić. Przeprowadzone badania kliniczne nie udowodniły podwyższonego ryzyka urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi przez pacjentki stosujące złożone preparaty antykoncepcyjne przed zajściem w ciążę, ani kancerogennego wpływu na rozwijający się płód w przypadku nieumyślnego stosowania ich w ciąży. Preparat Limetic można stosować w okresie karmienia piersią. Nie wydaje się by mógł wpływać na wytwarzanie lub jakość wydzielanego mleka. Nie stwierdzono wpływu na wzrost i rozwój dzieci matek, które w okresie laktacji przyjmowały lek Limetic. 

Do tej pory nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu preparatu Limetic  na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U kobiet stosujących inne złożone lub jednoskładnikowe preparaty antykoncepcyjne, nie obserwowano żadnych działań niepożądanych wpływających na zdolność obsługi pojazdów. 

Preparat Limetic zawiera laktozę oraz olej sojowy, dlatego nie jest polecany do stosowania u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Należy pamiętać, by przed użyciem leku zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu. Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu Limetic.

Źródło tekstu: https://www.erecept.pl/article/charakterystyka-produktow-leczniczych/25-limetic