Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce co roku ginie kilka tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że świadkowie wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na te zatrważające statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowywania się w momencie zagrożenia życia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania różnego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatorów z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy zawału mięśnia sercowego.